Programmā Trados 2006/2007 sapludināšanas funkcija nav pieejama atsevišķi. Lai apvienotu divas tulkošanas atmiņu bāzes, eksportējiet vienas tulkošanas atmiņas saturu uz TMX vai TXT tipa failu un pēc tam importējiet šo saturu otrā tulkošanas atmiņā.

Programmas Trados Translator`s Workbench logā atlasiet File – Export (Fails — Eksportēt). Tiek atvērts dialoglodziņš Export (Eksports). Lai eksportētu visu tulkošanas atmiņas saturu, noklikšķiniet uz OK (Labi), nemainot pārējos iestatījumus. DialoglodziņāCreate Export File (Eksporta faila izveide) atlasiet katalogu, pēc tam sarakstā Save as type: (Saglabāt kā tipu:) atlasiet eksportējamā faila tipu un mainiet faila nosaukumu, ja nepieciešams.

Piezīme. Programmā Trados Translator`s Workbench TXT tipa faili tiek apstrādāti ātrāk, taču to formāts nav Unicode (Unikods). Lai saglabātu simbolus, kuri nav standarta latīņu alfabēta rakstzīmes, sarakstā Save as type: (Saglabāt kā tipu:) atlasiet formātu TMX (piemēram, TMX 1.4).

Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt). Iegaumējiet, kurā katalogā ierakstījāt šo failu. 🙂

Aizveriet pirmo tulkošanas atmiņu un atveriet otro.

Piezīme. Otrā tulkošanas atmiņa tiks papildināta ar teikumiem no pirmās. Ja otro tulkošanas atmiņu vēlaties paturēt tādu, kāda tā ir, izveidojiet tās kopiju (t.i., kopējiet piecus tulkošanas atmiņas failus).

Atlasiet File – Import (Fails — Importēt). Tiek atvērts dialoglodziņš Import (Imports).

Ja uzskatāt, ka pirmā tulkošanas atmiņa ir kvalitatīvāka un/vai prioritārāka par otro, tad otrajā tulkošanas atmiņā saglabātie teikumi, kas ir vienādi ar pirmajā tulkošanas atmiņā esošajiem, ir jāaizstāj ar teikumiem no pirmās tulkošanas atmiņas. Šajā gadījumā sadaļā Existing translation units (Esošie tulkošanas vienumi) atlasiet Overwrite (Pārrakstīt) un sadaļā New fields (Jauni lauki) atlasiet Add to setup (Pievienot iestatījumiem).

Ja otrā tulkošanas atmiņa ir kvalitatīvāka un/vai prioritārāka, atlasiet Leave unchanged(Paturēt nemainīgus) un Ignore (Ignorēt). Ja nevarat noteikt, kura tulkošanas atmiņa ir labāka, tad atlasiet Merge (Sapludināt) un Add to setup (Pievienot iestatījumiem). Tādējādi varat izvēlēties nepieciešamos iestatījumus atkarībā no teikuma tulkojuma izveides laika.

Tulkošanas atmiņas lielums — liels vai mazs — ir samērā grūti noteicams, tāpēc sadaļāImport mode (Importa režīms) atlasiet Large import file (Liels importa fails).

Noklikšķiniet uz OK (Labi) un dialoglodziņā Open Import File (Importa faila atvēršana) atlasiet tikko eksportēto failu.

Piezīme. Laukā Files of type: (Faili, kuru tips ir:) obligāti norādiet atbilstošo faila formātu, pretējā gadījumā eksportētais fails netiks parādīts.

Noklikšķiniet uz Open (Atvērt), un pēc tam pirmās tulkošanas atmiņas saturs tiks eksportēts uz otro tulkošanas atmiņu. Tādā veidā otrajā tulkošanas atmiņā tiks sapludinātas abas tulkošanas atmiņu bāzes.