Tulkojamā teksta krāsas iestatīšana

Programmas Trados Translator`s Workbench logā atlasiet Options – Translated Text Colours (Opcijas — Tulkojamā teksta krāsas). Parādītajā dialoglodziņā varat izvēlēties dažādas krāsas, kas tiks izmantotas šādiem tulkojuma veidiem: sākotnējā teksta tulkojumam, no tulkošanas atmiņas izgūtajam tulkojumam ar precīzu atbilstību un no tulkošanas atmiņas izgūtajam tulkojumam ar neprecīzu atbilstību. Noklikšķinot uz pogasSuggestion (Ieteikums), krāsas tiek iestatītas automātiski atbilstoši attēlā redzamājām.

Piezīmes

1. Teikumu krāsas tiks rādītas tikai divvalodu (“neattīrītajā”) darba failā. Vienvalodu (“attīrītajā”) failā krāsas būs tādas pašas kā sākotnējā failā.

2. Ja sākotnējā teksta dzēšanai (“attīrīšanai”) failā izmantosiet citu atmiņu, nevis tulkošanas laikā lietoto, iestatītās krāsas paliks redzamas arī vienvalodu failā.

Automātiskā tulkošana

Dažādu krāsu izmantošana ir noderīga, ja fialā lietosiet automātiskās tulkošanas funkciju.

Programmas Trados Translator`s Workbench logā atlasiet Options – Translate(Opcijas — Tulkot). Parādītajā dialoglodziņā Translate Files (Failu tulkošana) noklikšķiniet uz pogas Add (Pievienot). Pārlūkojot atrodiet un iezīmējiet failus, kas ir jātulko automātiski, un noklikšķiniet uz Open (Atvērt). Iezīmējot failus, rindā Files of type: (Faili, kuru tips ir:) norādiet nepieciešamo failu tipu vai arī atlasiet All Files (Visi faili) — pretējā gadījumā nepieciešamie faili netiks parādīti.

Laukā % or higher match value (% vai lielāka tulkojuma atbilstības vērtība) norādiet atbilstības vērtību procentos. Norādot vērtību 100, automātiski tiks tulkoti tikai tie teikumi, kuriem tulkošanas atmiņā būs pieejami precīzi atbilstoši tulkojumi. Laukā nav ieteicams ievadīt ļoti mazu vērtību. Izmantošanai ieteicamā vērtība ir vismaz 75 %.

Atzīmējot izvēles rūtiņu Segment unknown sentences (Segmentēt nezināmus teikumus), programmā tiks veikta dublēšana, un teikumos, kuriem atmiņā nav pieejams atbilstošs tulkojums, tulkojuma vietā tiks ievietots teikuma sākotnējais teksts. Šī darbība nav obligāta.

Tulkojot jaunu failu, divās citās sadaļās atzīmējiet Don`t (Neveikt šo darbību). Noklikšķinot uz pogas Log File (Žurnālfails) un atlasot Browse (Pārlūkot), varat izveidot vai norādīt žurnālfailu. Žurnālfailā tiks ierakstīts automātiskās tulkošanas pārskats un informācija par problēmām, ja tās radīsies.

Lai palaistu automātisko tulkošanu, noklikšķiniet uz pogas Translate (Tulkot).

Pēc automātiskās tulkošanas pabeigšanas tiks rādīta poga Close (Aizvērt). Obligāti pārskatiet un izrediģējiet šādā veidā iztulkoto failu, īpašu uzmanību pievēršot no tulkošanas atmiņas izgūtajiem tulkojumiem ar neprecīzu atbilstību. Ja iepriekš norādījāt programmā ieteiktās krāsas, tulkojumi ar neprecīzu atbilstību tiks rādīti tumši dzeltenā krāsā (sk. attēlā).

Piezīme. Programmatūrā Trados Studio ir pieejams vēl viens no tulkošanas atmiņas izgūto tulkojumu atbilstības veids — CM (tā dēvētais “context match” jeb “segments ar konteksta atbilstību”). Šādi teikumi tiek rādīti tikai atbilstošā kontekstā. Tas nozīmē, ka šos teikumus varat nerediģēt, ja uzticaties tulkošanas atmiņā pieejamo tulkojumu kvalitātei.