“Laime ir tad, kad, strādājot programmatūrā SDL Trados, palika tikai 50 tulkojamie segmenti, un tie visi tiek iztulkoti automātiski (izmantojot tulkojumu automātiskās izplatīšanas funkciju Auto-propagation)” — šajā domā Jaungada priekšvakarā dalījās kāds pakalpojuma Twitter lietotājs lapā SDL Trados. Tomēr pastāv arī citi viedokļi par funkciju Auto-propagation — ka šī funkcija ir tikai miglas laišana acīs un “reālitātē tā nedarbojas”. Mēģināsim tikt skaidrībā.

Vispirms — kas ir funkcija Auto-propagation? Tā ir viena no programmatūrā Trados Studio pieejamām funkcijām, kuru izmantojot tulkojamā dokumentā automātiski tiek tulkoti visi teikumi, kuri atbilst esošajam. Praksē tas ir ļoti ērti un būtiski ietaupa laiku.

Māja, kuru uzcēla Džeks

 

Iedomājieties, ka no angļu valodas ir jāatdzejo bērnu dzejolis “This is the house that Jack built…”. Šajā dzejolī ir vairāki teikumi, kas atkārtojas.

This is the house that Jack built.
This is the malt
That lay in the house that Jack built.
This is the rat,
That ate the malt
That lay in the house that Jack built.
This is the cat,
That killed the rat,
That ate the malt
That lay in the house that Jack built.

Visbiežāk funkcija Auto-propagation ir aktivizēta pēc noklusējuma. Pārbaudīsim: programmatūras SDL Trados Studio logā atveram cilni Tools (Rīki) un izvēlamies opciju Options (Opcijas), pēc tam kreisajā pusē izvēršam sadaļu Editor (Redaktors) un noklikšķinām uz opcijas Auto-propagation (Tulkojumu automātiskā izplatīšana). Lai funkcija būtu aktivizēta, izvēles rūtiņai blakus laukam Enable Auto-propagation (Iespējot tulkojumu automātisko izplatīšanu) jābūt atzīmētai.

sdl trados latvia latvija autopro

Jāpievērš uzmanība, ka funkcija Auto-propagation nedarbojas, ja tulkošanas atmiņā netiek saglabāts tulkojums vienam no vienādiem teikumiem, t.i., ja tulkotājs pāriet pie nākamā segmenta, nenospiežot taustiņu kombināciju Ctrl un S (vai taustiņu kombināciju Alt un Num+, ja izmantojat programmatūru Trados 2007).

sdl trados latvia latvija autopro

Kā redzams, tulkojums netiek rādīts automātiski 8. segmentā, kaut tas precīzi atbilst 6. segmentam. Saglabāsim tulkošanas atmiņā 6. segmenta tulkojumu (nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl un S vai taustiņu kombināciju Alt un Num+).

sdl trados latvia latvija autopro

Rezultātā visi segmenti, kuros ir ietverts šīs teikums, uzreiz tiek tulkoti automātiski. Jāņem vērā, ka blakus šiem segmentiem rādītā marķiera krāsa ir dzeltenīga, nevis zaļa. Norādot uz marķieri ar peles kursoru, tiek rādīts ziņojums, ka segmenta tulkojuma statuss ir Auto-propagated (Izplatīts automātiski), t.i., tulkojums ir izplatīts automātiski.

sdl trados latvia latvija autopro

Ja kādreiz lasījāt šo dzejoli, tad sapratīsiet, ka katrā panta būs jātulko tikai divas rindas, bet atlikušais teksts programmatūrā Trados Studio tiks iztulkots automātiski.

Un, ja runājam nopietni?

 

Iespējams, dzejas tulkošana nav visbiežākais darbs, ar ko mūsdienu tulkotāji sastopas ikdienā. Tomēr, darbojoties tulkošanas jomā, neapšaubāmi esat tulkojis dokumentus, kuros bez noteiktas secības tiek atkārtoti vairāki desmiti un simti teikumu, izstrādājumu nosaukumu utt. Šajā gadījumā laika ietaupījums būtu acīmredzams.

Tomēr vislielākā šīs funkcijas izmantošanas priekšrocība ir tāda, kā vienādi teikumi tiek ne tikai automātiski tulkoti (tulkojumu var iegūt arī no tulkošanas atmiņas, noklikšķinot uz katru tulkojumu atsevišķi), bet arī automātiski atjaunināti.

Remontējam māju, kuru uzcēla Džeks

 

Pieņemsim, ka atradām pareizrakstības kļūdu tulkotajā teikumā, kas tekstā vairākas reizes atkārtojas. Izlabosim šo teikumu un atkārtoti saglabāsim to tulkošanas atmiņā. Izmaiņas nekavējoties tiks ieviestas arī citos teikumos. Manuāli labot katru atsevišķu teikumu būtu nepraktiski.

sdl trados latvia latvija autopro

Izpildot tulkošanas pasūtījumus, mēs labojam nevis vienu kļūdu dzejolī, bet ieviešam labi pārdomātus labojumus, kuru dokumentā var būt daudz. Vai tiešām atceraties visas izmaiņas, ko vajag ieviest katrā teikumā, kas tulkojumā atkārtojas? Pat tad, ja atceraties, darba efektivitāte netiek uzlabota, katru reizi ievadot vai iekopējot tos pašus labojumus. Šajā gadījumā nelīdz arī tulkošanas atmiņa: katrs labojamais teikums ikreiz ir jāsalīdzina ar tulkošanas atmiņā rādīto. Tas ir ilgi un sarežģīti, un reti kam izdodas paveikt to, neizlaižot nevienu labojumu.

Savukārt nepieciešamība ieviest papildu labojumus teikumā, kas atkārtojas, vai pārmainīt teikumu uz iepriekšējo variantu var iedzīt dziļā depresijā. Par laimi, programmatūrā Trados Studio ir pieejamas funkcijas, kuras izmantojot var izvairīties no šādām nepatīkamām situācijām.

Funkcijas efektīvā izmantošana praksē

 

Uzmanību! Lai nesūdzētos, ka “realitātē” funkcija Auto-propagation nedarbojas, tā ir jāizmanto pareizi. Atcerieties galveno: nesteidzieties saglabāt automātiski izplatīto tulkojumu (otro, trešo utt. teikumu) tulkošanas atmiņā! Ja, aplūkojot iepriekš aprakstīto piemēru, saglabāsim tulkošanas atmiņā 8. segmenta automātiski iegūto tulkojumu un pēc tam veiksim izmaiņas 5. segmentā, tad 8. segments netiks atjaunots.

sdl trados latvia latvija autopro

Funkcija Auto-propagation profesionāļiem

 

Kā rīkoties, ja tulkošanas atmiņā nejauši saglabājāt vairākus automātiski iztulkotos segmentus vai pārlasīšanai saņēmāt cita tulkotāja darbu, kas izdarīja to pašu?

Izskatīsim opcijas, kas ir pieejamas dialogā Auto-propagation (Tulkojumu automātiskā izplatīšana). Cilnē Tools (Rīki) izvēlamies sadaļu Options (Opcijas), izvēršam sadaļuEditor (Redaktors) un noklikšķinām uz Auto-propagation (Tulkojumu automātiskā izplatīšana).

sdl trados latvia latvija autopro

Auto-propagate exact match to confirmed segments (Apstiprinātajos segmentos automātiski izplatīt tulkojumu ar precīzu atbilstību) — šī ir mums nepieciešamā funkcija. Atzīmējot šīs funkcijas izvēles rūtiņu, izmaiņas tiks automātiski ieviestas arī atmiņā saglabātajos iztulkotajos segmentos.

Confirm segment after auto-propagating an exact match (Apstiprināt segmentu pēc tulkojuma ar precīzu atbilstību izplatīšanas) — tulkošanas atmiņā tiks saglabāti arī automātiski tulkotie segmenti.

Minimum match value (Minimālā vērtība tulkojumam ar atbilstību) — šajā opcijā var norādīt arī vērtību, kas būs mazāka par 100, lai automātiski tiktu izplatīti arī daļēji precīzi tulkojumi. Protams, šī opcija ir jālieto piesardzīgi.

Auto-propagate from (Automātiski izplatīt tulkojumu no) — šeit varat izvēlēties, vai automātiskais tulkojums attiecas tikai uz tālākajiem teikumiem (Next segment in document) (Nākamais segments dokumentā) vai uz visiem teikumiem dokumentā (First segment in the document) (Pirmais segments dokumentā). Pēdējā minētā opcija ir noderīga, ja funkciju piemērojāt tulkojamā dokumenta vidū.

Klusāk brauksi, tālāk tiksi

Programmatūras iestatījumus var pielāgot tā, lai ikreiz pirms funkcijas Auto-propagation piemērošanas tiktu rādīts dialoglodziņš, kurā jāievada darbības apstiprinājums. To var paveikt, izmantojot funkciju Prompt User (Vaicāt lietotājam) un izvēloties kādu no pieejamajām opcijām: Always (Vienmēr), Never (Nekad) vai Conditionally when (Ar šādiem nosacījumiem:). Pēdējā minētajā opcijā var izvēlēties kādu no šiem iestatījumiem:

  • Matching segment has been translated differently (segments ar atbilstību ir tulkots citādi) — šis iestatījums ir noderīgs, labojot tekstu, kurā sākotnēja teikuma tulkojums ir atkarīgs no konteksta, piemēram, vienā teikumā termins “Open” jātulko kā “Atvērt”, otrā teikumā — kā “Atvērts”, bet trešā — kā “Atveriet”;
  • Matching segment has no translation (segmentam ar atbilstību nav tulkojuma) — šis iestatījums ir noderīgs, ja nākamais segments nav tulkots;
  • Matching segment is confirmed (segments ar atbilstību ir apstiprināts) –— šis iestatījums ir noderīgs, ja nākamais segments ar atbilstību ir tulkots un saglabāts tulkošanas atmiņā. Kā secinājām iepriekš, ja segments tiek saglabāts tulkošanas atmiņā, tas netiks atjaunots automātiski, izņemot gadījumā, ja izvēlamies funkciju Auto-propagate exact match to confirmed segments(Apstiprinātajos segmentos automātiski izplatīt tulkojumu ar precīzu atbilstību). Tādējādi šis iestatījums ir jāizvēlas, lai segmenta tulkojums netiktu mainīts bez tulkotāja piekrišanas.

Kopsavilkums

Funkcija Auto-propagation tiešām būtiski ietaupa laiku, tulkojot un jo īpaši labojot savu vai cita tulkotāja darbu.

Pārliecinieties, ka funkcija ir aktivizēta, t.i., ir atzīmēta izvēles rūtiņa Enable Auto-propagation (Iespējot tulkojumu automātisko izplatīšanu).

Parasti funkcija Auto-propagation netiek piemērota segmentiem, kas jau ir saglabāti tulkošanas atmiņā, t.i., jau ir apstiprināti. Nesteidzieties apstiprināt automātiski iztulkotos segmentus — veiciet šo darbību, pabeidzot darbu ar dokumentu. (Kad darbs ar dokumentu ir pabeigts, šos segmentus tomēr ieteicams saglabāt tulkošanas atmiņā. Tulkojot jaunu dokumentu, šie segmenti var kļūt par segmentiem ar kontekstuālo atbilstību, ievērojami atvieglojot tulkošanu.)

Ja vienādu segmentu tulkojums ir būtiski atkarīgs no konteksta, lietojiet šo funkciju īpaši piesardzīgi. Darbības, kas ir veiktas, izmantojot funkciju Auto-propagation, ir sarežģīti atcelt.