Vai ir droši iegādāties SDL produktus no iespējamiem konkurentiem — citiem tulkošanas uzņēmumiem?

Nereti tulkošanas aģentūru vadītāji apšauba iespēju iegādāties pakalpojumu no sava konkurenta. Argumenti ir šādi.
1. „SDL pārstāvis zina, cik man ir licenču.”
Mūsu atbilde: mēs parakstījām līgumus ar SDL un aizsargājam komercnoslēpumus.
Turklāt, ja izmantojat SDL produktus, tas nav nekāds noslēpums, jo tos lieto 80 % pasaules tulkotāju un tulkošanas aģentūru.

2.„Labāk NEIEGĀDĀTIES šos produktus no SDL pārstāvja — tulkošanas aģentūras.”
Mūsu atbilde:
valstīs, kurās SDL produktus nepārdod tulkošanas aģentūras, tos pārdod struktūrvienības.
Aģentūrās ir labāka izpratne par šiem produktiem, jo aģentūrās tos lieto.
Tādējādi 80 % visu pasaules tulkotāju un aģentūru iegādājas SDL produktus no saviem konkurentiem vai….no SDL, kas arī nodrošina tulkošanas pakalpojumus.

3.„Labāk neļaut SDL pārstāvim — tulkošanas aģentūrai — nopelnīt”.
Mūsu atbilde: jūs joprojām ļaujat dažiem konkurentiem pelnīt, jo gandrīz visi pārstāvji ir tulkošanas aģentūras.
Turklāt, pirms kļūt par SDL pārstāvjiem, arī mums bija šaubas par to, vai tik mēs nepalīdzēsim saviem iespējamiem konkurentiem, pārdodot tiem lieliskas lietojumprogrammas un sniedzot padomus.
Tad mēs sapratām, ka kāds tik un tā pārdos un kāds pirks, tādēļ pretestība ir bezjēdzīga.
Turklāt tulkošanas aģentūras bieži sadarbojas un lūdz viena otrai palīdzību brīžos, kad trūkst savu resursu.

4.„Ja jūs zināsit, cik daudz licenču man ir, jūsos pamodīsies konkurences gars”.
Mūsu atbilde: tulkošanas aģentūrām ir daudz dažādu tulkošanas lietojumprogrammu un SDL Trados Studio noteikti ir viena no tām, tādēļ mēs neuzskatām, ka šī informācija var jebkādā veidā palīdzēt mūsu konkurentiem.
Varbūt šāds satraukums ir nepamatots?

5.„Es labāk iegādāšos SDL Trados Studio no jūsu konkurenta.”
Mūsu atbilde: lieliski!
Tā arī ir tulkošanas aģentūra, tikai tai nav biroju katrā Baltijas valstī un šāda lieliska konsultanta, kas patiesi rūpējas par tulkotājiem un tulkotāju profesiju.
Lūk, mūsu piedāvājums — būsim eiropieši — konkurēsim ar labākas kvalitātes pakalpojumiem un iegādāsimies pakalpojumus un tulkošanas lietojumprogrammas viens no otra, jo kopā esam stiprāki.