Ikreiz, izveidojot jaunu tulkojumu, programmatūrā Trados Studio tiek veidoti divi pārskati: priekštulkošanas (automātiskas tulkošanas) pārskats (Pre-translate Files) un analīzes pārskats (Analyze Files). (Ja tulkojamo failu atvērāt, neizveidojot jaunu projektu, saglabājiet šo failu programmatūrā Trados Studio, aizveriet failu (aizveriet tikai failu, nevis programmatūru Trados Studio) un programmatūras loga kreisajā izvēlnē noklikšķiniet uzFiles (Faili). Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila un konteksta izvēlnē atlasiet Batch Task > Analyze Files (Pakešuzdevums > Analizēt failus). Veiciet šīs pašas darbības, lai izveidotu pārskatu tikai par atsevišķiem projekta failiem. Vairākus failus varat izvēlēties, noklikšķinot un turot tastatūras taustiņu Ctrl.)

Lai skatītu pārskatus, apakšējā kreisajā izvēlnē noklikšķiniet uz Reports (Pārskati).

Tiks parādīts tulkojuma valodai atbilstošs karodziņš, zem kura redzēsiet vienu vai vairākus pārskatus.

sdl trados studio analysis details latvia latvija

Šoreiz lielāko uzmanību pievērsīsim analīzes pārskatam. Noklikšķiniet uz Analyze Files(Analizēt failus). Analīzes pārskata logā par katru failu tiek parādīta detalizēta statistikas informācija par visu no tulkošanas atmiņām izgūto tulkojumu trāpījumu veidiem, t.i., cik daudz failā ir precīzu trāpījumu, konteksta trāpījumu un atkārtojumu ar dažādu precizitātes pakāpi, kā arī cik daudz ir jauna, t.i., netulkota, teksta.

Lai saglabātu pārskatu diskā, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Analyze Files (Analizēt failus) un atlasiet Save As (Saglabāt kā). Pārskats tiks saglabāts formātā Excel.

Kāda ir šo skaitļu nozīme?

Tieši šie skaitļi pietiekami precīzi norāda laiku, kas ir nepieciešams tulkošanai. Pamatojoties uz paredzamo laika patēriņu, varat sastādīt savu vai darba grupas darba grafiku.

Atveriet pārskata failu un kopējiet uz to saturu (pelēko taisnstūri), kas ir pieejams failā ar aprēķina formulām, kā ir parādīts šeit:

sdl trados studio analysis details latvia latvija

Prognoze un grafiks ir gatavi.

Tagad apskatīsim iegūtos rezultātus uzmanīgāk

sdl trados studio analysis details latvia latvija

Analizētajā failā ir 7301 vārdu jeb 39 059 simbolu (bez atstarpēm). Šis skaitlis ietver 458 vārdu teikumos, kuri atkārtojas (Repetitions), 2808 vārdu teikumos, kuriem tulkošanas atmiņā ir pieejami precīzi trāpījumi (100% Match), 934 vārdu trāpījumos ar atbilstības pakāpi 95–99 %, 214 vārdu trāpījumos ar atbilstības pakāpi 85–94 % utt.

Pamatojoties uz iegūto aprēķinu, šajā dokumentā kopā ir jāiztulko 4335 vārdu jeb 23 923 simbolu — šāds būtu skaits, tulkošanā neizmantojot programmatūru Trados Studio, t.i., tulkojot “no nulles” (bez tulkošanas atmiņas). Vācu valodas tulkotāji bieži rēķina tulkošanas apjomu rindās. Šajā dokumentā kopā ir jāiztulko 191 rinda, tulkošanā neizmantojot programmatūru Trados Studio.

Kā veidojas šie skaitļi?

Vispirms uzmanība ir jāpievērš tam, ka baltajos laukos esošie skaitļi ir jāievada jums pašiem. Pelēkajos laukos norādītie skaitļi tiek aprēķināti automātiski.

Līdzās katram slejā Efforts (Sarežģītības pakāpe) esošajam tulkošanas trāpījuma veidam ir jāievada ieguldāmā darba vai iztērējamā laika procentuālā vērtība. Jūs taču piekrītat, ka iepriekš iztulkotu teikumu izmantošana vai to teikumu tulkošana, kuriem tulkošanas atmiņā ir atrasti trāpījumu varianti, ir mazāk laikietilpīga.

Ievadāmās vērtības procentuālo lielumu noteiksiet paši no savas pieredzes. Bieži šos iestatījumus norāda klients. Ja pagaidām nevarat skaidri noteikt šīs vērtības, izmantojiet mūsu ieteicamās vērtības.

Tālāk redzēsiet aprēķināto darba apjomu, kas ir norādīts lappusēs (Pages(w) (Lappuses (vārdi), Pages(ch) (Lappuses (rakstzīmes)), Pages(l) (Lappuses (rindas)) un cilvēkdienās (Days(w) (Dienas (vārdi)), Days(ch) (Dienas (rakstzīmes)), Days(l) (Dienas (rindas)). Kāpēc lappušu un cilvēkdienu datu kopas tiek rādītas trijās slejās katra? Kā zināms, “tulkošanas” lappuses tiek aprēķinātas, ņemot vērā vārdu, rakstzīmju vai rindu skaitu. Lietojot dažādus aprēķināšanas veidus, iegūtie dati dažreiz būtiski atšķiras.

Mūsu uzdevums ir nevis strīdēties ar klientu par vārdu un rakstzīmju skaitu lappusē, bet vienoties par izdevīgu pasūtījumu un pēc iespējas ātrāk izpildīt to. Lai paveiktu to ērtāk, baltajos laukos ievadiet šīs vērtības: Per page … words (Lappusē: … vārdi), t.i., norunātais vārdu skaits vienā lappusē, vai Per page … characters (Lappusē: … rakstzīmes), t.i., norunātais simbolu skaits vienā lappusē (bez atstarpēm).

Ja aprēķiniem tiek izmantotas teksta rindas, ievadiet vienā teksta rindā esošo rakstzīmju skaitu laukā Per line … characters (Rindā: … rakstzīmes) un vienā lappusē esošo rindu skaitu laukā Per page … lines (Lappusē: … rindas).

Pēdējos trijos laukos Per day (Dienā) norādiet, cik daudz vārdos, rakstzīmēs un rindās aprēķināto lappušu varat iztulkot dienā.

Ielīmējot mūsu veidni savā pārskata failā, uzreiz varēsiet aprēķināt faktisko darba apjomu un paredzamo laiku, kas jums vai jūsu darba grupai būs nepieciešams tulkošanai.

 

Novēlam panākumus!