Februāra rakstā apskatījāmies, kā tulkot Trados 2006/2007 failus programmatūrā Trados Studio, kā arī citus jautājumus, kas radās programmatūras Trados Studio lietotājiem, kuri tulko programmas Trados vecās versijas failus.

Šoreiz vēlos pastāstīt, kā iegūt “neattīrīto”, t.i., divvalodu jeb segmentēto, failu programmas Trados 2006/2007 formātā, neuzstādot vecās programmas Tradosdemonstrācijas versiju.

Vienā no attālajiem semināriem jau stāstīju par SDL projektu OpenExchange. Šī ir tiešsaistes datu bāze, kurā likumīgi iegūto SDL licenču lietotāji var atrast noderīgas SDL pievienojumprogrammas un lejupielādēt tās. Lielākoties — bez maksas!

Viena no šādām pievienojumprogrammām ir SDLXLIFF to Legacy Converter. Izmantojot šo pievienojumprogrammu, tikai dažās sekundēs varat izveidot segmentētu failu programmas Trados vecajā formātā.

Uzstādīto pievienojumprogrammu varat palaist šajā SDL programmu grupā: Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > SDL > SDL Trados Studio 2011 > SDLXLIFF to Legacy Converter.

trados 2007 to trados studio 2011 start latvia latvija

Laukā Conver to format: (Konvertēt formātā:) izvēlieties divvalodu faila formātu (varat konvertēt programmas Word vecās vai jaunās versijas formātā, TTX faila formātā vai tulkošanas atmiņas formātā (TMX)). Velciet un nometiet konvertējamos SDLXLIFF failos laukā SDLXLIFF file path (SDLXLIFF faila ceļš), atzīmējiet failus un augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Start Processing (Sākt apstrādi) vai izvēlieties šo komandu izvēlnē Tools (Rīki).

trados 2007 to trados studio 2011 start latvia latvija

Pēc dažām sekundēm izvēlētie SDLXLIFF faili būs konvertēti programmas Trados vecās versijas formātā.

Ja esat pasūtītājs, un tulkotājs, ar ko sadarbojaties, izmanto tikai programmuTrados 2006/2007, varat sūtīt tulkotājam šādu failu, savukārt pēc tulkojuma saņemšanas importēt to programmatūrā Trados Studio, izmantojot šo pašu pievienojumprogrammu. Turklāt, izvēloties Tools > Settings (Rīki > Iestatījumi), varat pielāgot iestatījumus tā, lai liegtu noteikta satura eksportēšanu “neattīrītajā” failā, piemēram, lai neeksportētu iztulkotus un apstiprinātus teikumus vai arī teikumus, kuriem tulkošanas atmiņā bija pieejams precīzi atbilstošs tulkojums, u.c.

trados 2007 to trados studio 2011 start latvia latvija

Lai importētu no tulkotāja saņemto failu programmatūrā Trados Studio, noklikšķiniet uz cilnes Import (Imports). Velciet un nometiet divvalodu failu laukā Bilingual file name(Divvalodu faila nosaukums) (failam ir jābūt tajā pašā katalogā, kurā atrodas sākotnējais SDLXLIFF fails) un noklikšķiniet uz Start Processing (Sākt apstrādi).

trados 2007 to trados studio 2011 start latvia latvija

Pirms faila importēšanas varat mainīt iestatījumus: piemēram, lai liegtu tulkotājam iespēju nejauši vai apzināti mainīt teikumus, kuriem tulkošanas atmiņā bija pieejams precīzi atbilstošs tulkojums, konfigurējiet importēšanu bez segmentiem Perfect match (Absolūtā atbilstība), Context match (Kontekstuālā atbilstība) un Exact match (Precīzā atbilstība).

trados 2007 to trados studio 2011 start latvia latvija

Izmantojot pievienojumprogrammu SDLXLIFF to Legacy Converter, varat ātri un ērti sagatavot klientam paredzēto tulkošanas atmiņu, jo īpaši gadījumā, ja klients nelieto programmatūru Trados Studio.

Lai veiktu šīs darbības programmatūrā Studio, vispirms ir jāizveido tukša tulkošanas atmiņa, pēc tam tajā ir “jāattīra” iztulkotie faili (jo diez vai gribēsiet sūtīt visu tulkošanas atmiņu, ko pats veidojāt vairāku gadu laikā, — tomēr šīs ir jūsu uzkrātās zināšanas!) un tad tulkošanas atmiņa ir jākonvertē formātā TMX.

Izmantojot pievienojumprogrammu SDLXLIFF to Legacy Converter, iztulkotie faili ir jāvelk cilnes Export (Eksports) laukā SDLXLIFF file path (SDLXLIFF faila ceļš). Pēc tam laukāConvert to format: (Konvertēt formātā:) izvēlieties TMX 1.4 (*.tmx) – Export only(TMX 1.4 (*.tmx) — tikai eksports) un noklikšķiniet uz pogas Start Processing (Sākt apstrādi). Iegūto tulkošanas atmiņas failu formātā TMX varat importēt programmasTrados 2006/2007 tulkošanas atmiņā.